OKR vs. KPI: Hvilket rammeverk for målsetting er best? (2023)

Ved første øyekast kan OKR-er og KPI-er se ut til å være en alfabetsuppe, men de er effektive verktøy for å skape og oppnå mål. I ytelsesstyringsmøter er sammenligning av OKR vs KPI et populært tema, men det er en sammenligning mellom epler og appelsiner. Selv om det kan være noe overlapping, er disse konseptene grunnleggende unike.

Du må ha en gjennomtenkt plan og et distinkt rammeverk for å definere mål og overvåke ytelse hvis du er seriøs med å oppfylle forretningsmålene dine, fremme vekst og oppnå resultater. To eksempler på de ulike måtene du kan administrere og spore ytelsen til bedriftens strategi er KPIer og OKRer.

Hva bør du bruke av disse, og hvorfor? OKR eller KPIer? Og utfyller de hverandre virkelig, eller spiller de en rolle i hvordan strategien din gjennomføres?

I denne artikkelen skal vi ta en titt på begge, når hver skal brukes og hvilken som kan være den beste innsatsen for bedriftens mål.

Hva er en KPI?

OKR vs. KPI: Which Goal Setting Framework is Best? (1)

Begrepet "KPI" står for "Key Performance Indicator." I næringslivet er KPIen felles for å gi numeriske mål for å oppnå et spesifikt mål.

Disse kvantifiserbare tallene viser hvor godt bedriften din gjør det når det gjelder å oppnå mål som målrettet månedlig kundevekst eller målrettet inntektsvekst. KPIer hjelper organisasjoner, divisjoner, team og mennesker med å etablere klare mål og spore deres utvikling i forhold til disse målene.

Flertallet av virksomheter bruker KPIer for å spore den månedlige veksten av viktige forretningsmål og inntektsmål. KPIer lar deg overvåke all din rutinemessige forretningsaktivitet. Avhengig av hva du vil overvåke, kan disse målene være årlige, kvartalsvise, månedlige, daglige eller til og med timevis.

KPI brukes til å evaluere tidligere resultater og bedre forutse fremtidige utfall. For eksempel, hvilke måneder eller regioner vil generere salg, hvor mange avtaler vil en salgsleder lukke, og hva er forventet gjennomsnittlig transaksjonsverdi?

KPI eksempler

I hver bransje finnes det utallige eksempler på KPIer. Enhver kvantitativ beregning som en bedrift bruker for å vurdere ytelsen og oppnå sine mål, kan betraktes som en KPI. Det er viktig å huske at KPI-ene dine kan og bør deles ned etter avdeling med mindre du har en veldig liten bedrift.

(Video) Business Booster Unlocking Growth and Maximizing Success #audiobooks #motivation #businesstips

Her er noen vanlige KPI-eksempler for ulike sektorer og divisjoner:

 • HR:avgangsprosent, ansattes prestasjoner, gjennomsnittlig rekrutteringstid, etc.
 • Salg og markedsføring:kundens levetidsverdi, salgsinntekter, foretatte samtaler osv.
 • Teknologi og IT-rådgivning:månedlige gjentakende inntekter, kundeoppbevaring eller kundeavgang, billettløsningstid osv.
 • Helsevesen:pasientens ventetid, gjennomsnittlig behandlingskostnad, antall utdanningsprogrammer osv.

Hva er en OKR?

OKR vs. KPI: Which Goal Setting Framework is Best? (2)

Begrepet "OKR" står for "objektive og nøkkelresultater", og mer spesifikt, "nøkkelresultater er knyttet til mål." KPIer er beregninger som er inkludert i et rammeverk, mens OKR er et strategisk rammeverk.

OKR er en enkel, binær strategi som bruker spesielle beregninger for å overvåke måloppnåelse. Et selskap har vanligvis tre til fem mål på høyt nivå med tre til fem kritiske utfall for hvert av disse målene. For å gi en klar ytelsesevaluering for målet, blir nøkkelresultater kvantitativt evaluert. OKR-ene er:

 • Alltid målbare
 • Kunne motta en objektiv poengsum mellom 0-1 eller 0-100
 • Tidsbestemt
 • Ambisiøs

OKR-rammeverket ble gjort populært av Google og Intel, men det brukes også til målstyring av Amazon, LinkedIn, Spotify og andre fenomenalt vellykkede virksomheter. Generelt bør bedrifter som legger sterk vekt på vekst bruke OKR-er i stedet for KPI-er.

OKR-eksempler

OKR-er bør strekke seg over den "nesten umulige" linjen siden de er basert på overordnede mål som er ment å drive ansatte og organisasjoner fremover. Syklusen med rask, dynamisk vekst innenfor OKR-rammeverket tar aldri slutt.

Her er noen vanlige OKR-eksempler:

Mål: Å dominere markedet for vår bransje.

Nøkkelresultat #1: Generer 100 millioner i inntekter.
Nøkkelresultat #2: Øk ansettelsen av ansatte med 45 prosent.
Nøkkelresultat #3: Øk markedsverdien for å gå inn i Fortune 500.

Mål: Øke inntektene med 30 prosent.

Nøkkelresultat #1: Få inn 50 nye kunder.
Nøkkelresultat #2: Generer 20 % flere potensielle kunder.
Nøkkelresultat #3: Øk kundelojalitet til 85 %

OKR-er vs KPI-er: Hva er forskjellen?

Ved å bruke OKR-er kan du bestemme nøyaktig hvilke aspekter av virksomheten din som må forbedres og, basert på det, hvordan du vil allokere tid og ressurser i løpet av de neste tre månedene. Det er like viktig å avvise muligheter som det er å gripe dem.

Mens OKR er en målsettingsteknikk som hjelper deg med å forbedre ytelsen og drive endring, er KPI-er forretningsmål som måler ytelse. KPI-er informerer deg om dataene du må evaluere for å etablere grunnlaget for dine OKR-er.

Både OKR-er og KPI-er er kvantifiserbare og evaluerer ytelsen til teamet. Når du sammenligner OKR-er og KPI-er, er det som skiller seg hva du måler spesifikt og hvordan du bestemmer disse beregningene.

KPIer brukes til å vurdere ytelse, men de er ikke i stand til å avsløre hva som må endres eller forbedres for å øke disse tallene.De er selskapsytelsesmålinger på høyt nivå som du overvåker ofte og nøyaktig (årlig, kvartalsvis, månedlig, ukentlig, etc.).

OKR-er brukes til å bestemme hva som må endres, korrigeres eller forbedres.Etter å ha bestemt hvilket område som trenger forbedring, etablerer du et mål spesifikt for det området og nøkkelresultater for å måle fremgangen din mot dette målet. Derfor er nøkkelresultater spesielle for et målområde som er representert av et mål.

OKR vs. KPI: Which Goal Setting Framework is Best? (3)
KPIDISTRIKT
Forretningsberegning som gjenspeiler ytelseMålsettingsmetode som forbedrer ytelsen og hjelper til med å identifisere forbedringsområder.
Lederskap ledet- ovenfra og nedBottom up og Top down
For måling og styring av ytelseFor justering, engasjement og fokus
Kan ikke endres med jevne mellomrom.Ofte innstilt, adaptiv, sporet og revurdert
Måler ytelsesnivået du ønsker å oppnå.Fremhever et spesifikt forbedringsområde å fokusere på
Overvåker steady state og gir benchmarks.Informerer alle om hva som er viktig for å nå bedriftens mål.

KPI og OKR beste praksis

KPIer – Hvordan designe KPIer?

Når det gjelder KPIer:

Hold KPI-ene så lave som mulig:Bare noe informasjon er helt avgjørende. Vi anbefaler at du velger én til to KPIer for hvert mål – beregninger som faktisk lar deg vurdere fremgangen din.

Sørg for at KPIer er både ambisiøse og tilgjengelige:Teammedlemmene dine trenger et utfordrende mål som motiverer dem til å jobbe hardere, men et mål som er for langt utenfor deres rekkevidde vil ganske enkelt gjøre dem frustrerte.

Vær nøyaktig:Ved å knytte hver KPI til et mål og sammenligne den med et mål, kan du gi verdi til hver KPI.

KPIer bør gjennomgås og oppdateres regelmessig:Å revurdere resultatmålene dine er en fantastisk idé under strategimøter. Hvis en KPI ikke ser ut til å være en pålitelig indikator på suksess, eller hvis det tilknyttede målet har endret seg, kan det hende du må gjøre justeringer eller gjøre helt unna det.

Vi anbefaler også at du ikke gjør følgende:

Spor hver eneste resultatberegning som brukes av bedriften din på ett sted:Bare spor og rapporter om beregningene som er viktigst og mest verdifulle for virksomheten din på ledernivå. For mål på avdelingsnivå kan du utvikle flere KPI-dashbord og rapporter.

Spor KPIer ved hjelp av regneark:Regnearkovervåking vil bare gjøre prosessen vanskeligere å administrere med mindre du bare eksperimenterer med KPIer for første gang eller på midlertidig basis.

OKR vs. KPI: Which Goal Setting Framework is Best? (4)

OKR-er – Hvordan bygge OKR-er?

Når det gjelder OKR, anbefaler vi deg:

Begynn med noen få klare mål for å gjøre det lettere å ta i bruk OKR-er.Etter hvert som du får ekspertise og buy-in, kan du legge til nivåer for avdelinger (og til og med spesifikke personer) etter at du har etablert OKR-er på bedriftsnivå som utgangspunkt.

Tenk på nåtiden.OKR-sykluser gjentas hver måned eller hver tredje måned. Derfor, mens du utvikler dem, bør du vurdere målene du kan oppnå i løpet av denne perioden som vil være til stor fordel for virksomheten din.

Sørg for at ledere er med på OKR-ene dine.OKR-er kartlegger effektivt strategien virksomheten din vil bruke for å nå sine mål. Lederteamet ditt vil ikke følge i dine fotspor hvis de ikke er forpliktet, noe som uunngåelig vil resultere i fiasko.

Vi anbefaler også at du ikke:

Lag OKR-er uten kunnskap om hva andre forretningsenheter driver med.OKR-er bør utvikles nedenfra og opp. Etabler OKR-ene dine på organisasjonsnivå først, og rull dem deretter ned til avdelings-, team- og kanskje til og med individuelle nivåer.

Bruk OKR-modellen hvis firmaet ditt er fokusert på å vokse sakte.For rask vekst er OKRer å foretrekke. Hvis du konsekvent sporer det samme elementet hvert kvartal, vil du miste momentum med OKR-er.

OKR vs. KPI: Hvilken er bedre?

Hemmeligheten er at du trenger både OKR og KPI for at ethvert firma skal lykkes.

Hvis du bare holdt et øye med KPIer, ville du ikke vite hvor nær du var målet ditt. Du bør være i stand til å sette realistiske mål for å oppnå mer ambisiøse resultater. Lagene dine bør være ansvarlige for å nå målet, og det bør være motivasjon og entusiasme for å gjøre det.

KPI-er og OKR-er utfyller hverandre egentlig ganske godt. Med OKR-er som definerer et fokusområde og kvantifiserbare mål som skal nås for å levere på disse forbedringene, på baksiden, tjener KPI-er som et utgangspunkt for diskusjoner om endringer som skal implementeres eller problemer som skal løses.

I dagens AI-drevne tid bruker selskaper over hele kloden, uansett store eller små, verktøy somOKR programvareog andre automatiserte løsninger for å gjøre yrkeslivet enklere. Disse løsningene øker den totale produktiviteten og effektiviteten til ansatte.

Du kan finne ut hvordan du administrerer virksomheten din ved å sammenligne ytelsen med KPI-mål. Enkelt sagt, hvis du ikke sporer KPIene dine, vil ikke virksomheten din fungere eller godt organisert.

Å ha disse tallene gir deg imidlertid ikke spesifikke forslag til hvordan du kan forbedre dem. Bare det å si «Vi trenger å nå et større inntektsmål» vil ikke hjelpe en bedrift å vokse. Hva spesifikt trenger du å endre for å komme tilbake på sporet hvis du mangler KPI-målene dine? Her er når OKR-er kan være nyttige.

Bunnlinjen

Som du kan se, inneholder begrepet "OKRs vs. KPIs" to rammeverk med helt forskjellige formål og underliggende forutsetninger. KPI-er og OKR-er fungerer alle godt sammen, og begge rammeverkene bør brukes i din bedrift, men til veldig forskjellige ting. Bruk KPI-er for å spore generelle forretningsresultater og OKR-er for å definere mål og forbedre bedriften din.

Å bruke OKR for forbedringsorientert og målrettet målsetting er helt avgjørende. OKR-metodikken har mange fordeler for organisasjoner, inkludert justering av mål, åpenhet på hele selskapet og tydelig kommunikasjon av mål.

FAQs

What is the main difference between KPI and OKR? ›

KPIs are used to measure performance but they don't tell you what needs to change or improve to drive the growth of those numbers. OKR is a quarterly goal-setting method that helps businesses improve performance and drive change. OKRs are used to decide what needs to be changed, fixed, or improved.

What is the difference between OKR and KPI scrum? ›

The difference between OKRs and KPIs

OKRs and KPIs are both methods of performance management, but they help you achieve your goals in different ways. OKRs are a goal-setting framework, while KPIs track goal performance. You can set any goal using OKRs, but companies often use OKRs for bolder, more aggressive goals.

What is the difference between an OKR and a KPI vs balanced scorecard? ›

BSC and KPIs emphasize alignment / line of sight while OKRs emphasize agility and autonomy. BSC/KPIs tend to be better for long-term strategy execution and continuous improvement while OKRs are great for individual goal setting, accountability, and action.

What is the difference between OKR and KPI product management? ›

KPIs focus mostly on the outcome, whereas OKRs are also concerned with the process. OKRs speak to the larger vision, the big picture of what the company is trying to achieve, whereas KPIs aim to scale or improve a certain project.

What are the three parts of OKR? ›

OKR Methodology Overview

OKRs consist of an objective, a clearly defined goal, and key results, which measure progress toward achieving the defined goal.

What are the 2 components of OKR? ›

OKRs have two important parts: The objective you want to achieve and the key results, which are the way you measure achieving the objective.

Can a KPI become an OKR? ›

And while KPIs are often considered BAU, there are times when KPIs can inform — and even become — your OKRs if it's a measurement that you want to significantly change. Think of it this way: OKRs describe where you want to be, not where you currently are.

Can OKRs and KPIs work together? ›

How do OKRs and KPIs work together? While KPIs measure ongoing performance and operational efficiency, OKRs set strategic goals for the future. KPIs can feed into OKRs, providing measurable results for objective progress. Together, they can give a complete picture of the company's health and future direction.

What are good examples of OKRs? ›

Top company objectives—OKR examples
 • Hit company global sales target of $100 Million in Sales.
 • Achieve 100% year-to-year sales growth in the EMEA geography.
 • Increase the company average deal size by 30% (with upsells)
 • Reduce churn to less than 5% annually (via Customer Success)
Mar 18, 2022

What are the 4 key performance indicators KPIs in a balanced scorecard is? ›

The Four Perspectives of BSC and their Key Performance Indicators (KPIs) Examples. As mentioned earlier, there are four perspectives of balanced scorecards: finance, Customer, process, and Learning & Growth. These perspectives include a mix of financial and non-financial indicators that aid in the growth of a business.

What is the difference between OKR and KPI vs smart? ›

KPIs are just all numbers. SMART goals may be inspiring, and they have numbers. OKRs offer something for people who aren't numbers-driven."

Does OKR measure output or outcome? ›

OKRs help organizations operationalize outcomes and become more results-oriented. Outcomes are defined measurably within the framework (in the form of an objective and several key results) and achieved through the direct results of activities or initiatives (output) that are also defined in advance.

What is the difference between OKR and Lean Six Sigma? ›

OKR (Objectives and Key Kesults) are all goal setting in a trackable matter. Lean strategy is all about waste minimization to keep a competitive edge.

How is OKR different from roadmap? ›

Let's start by defining an OKR and how it differs from a roadmap. Objectives and Key Results (OKRs) is a time-bound agile framework for setting goals and KPIs for the broader organisation and specific teams. A roadmap is a visualisation of your strategic plan to achieve your objectives.

Is OKR a performance management tool? ›

What is the difference between OKRs and performance management? OKRs are a goal management framework designed for and by teams. On the other hand, performance management is an assessment process designed for individuals and overseen by Human Resources or another hierarchical entity.

What is the 3 * 5 principle in OKRs? ›

A typical OKR is made up of 3 to 5 high-level objectives, under which 3-5 key measurable results are listed. The said key results are measurable through a defined set of indicators or scores (usually between 0 and 1.0. The use of quantitative indicators allows an organization to check or measure progress.

What are the ABCS of OKR? ›

Objectives and key results (OKR) is a framework for defining and tracking goals and their outcomes. It was first introduced by Andy Grove, the “Father of OKRs”, during his tenure at Intel, and it is now used by many technology giants such as Google, Twitter, LinkedIn, and Spotify.

What are the five recommended categories for OKRs? ›

OKRs provide your business with five important elements: focus, accountability, engagement, transparency and visibility.

What are all the elements of OKR? ›

Five Key Elements of OKR Success
 • OKRS Require Strategic Direction. OKRs are a great means to align an organisation towards a set of ambitious common objectives. ...
 • OKRs Need to be Bidirectional. ...
 • OKRs Require Defined Cadences. ...
 • Key Results Must not be Binary. ...
 • Outcomes Need a Feedback Loop.
Jul 4, 2019

What are the stages of OKR? ›

The cycle is just three steps, repeated every quarter: Set, Align, and Achieve. The cycle is based on two assumptions: First, to use goals successfully, we can't just “set” them. We also have to Align them with the rest of the organization and work systematically to Achieve them.

What is OKR methodology? ›

The OKR methodology is a shared goals system which creates clarity and aligns your organization, connects everyone to your top business goals, increases performance and drives better results. Think of the objective in OKRs as a “strategic theme,” a broad, overarching, qualitative headline of what is to be achieved.

Why does OKR fail? ›

Failure to sell the change to the business and a lack of clarity and support from leadership is a main reason why OKRs fail, and can often lead to: Mistrust and anxiety toward OKRs, lowering team morale. Teams enter a compliance mindset just to get them done, poor employee engagement.

Where do OKRs fail? ›

Lack of a strong use case or data-driven approach can lead to challenges in drafting realistic OKRs. Another key challenge that makes OKR fail is the resistance to adopting a new system at any level in the organization. ““OKRs are a shared language for execution.

How do you create a successful OKR? ›

7 OKR Best Practices
 1. Keep it Simple. Focus on objectives you know you can achieve in the given timeframe. ...
 2. Be Specific. ...
 3. Cascade Your Objectives. ...
 4. Make it Measurable. ...
 5. Don't Worry About Stretch Goals. ...
 6. Break Key Results into Smaller Goals. ...
 7. Celebrate and Recognize.
Oct 6, 2022

What common mistakes you should avoid when making OKRs? ›

6 Common Mistakes to Avoid When Implementing OKRs
 • Too many Objectives. ...
 • Everyday To-Do's as OKRs. ...
 • Set and Forget approach. ...
 • Objectives set are not aspirational enough. ...
 • Creating OKRs in silos. ...
 • Breaking OKRs linked to compensation.

What is the rule of thumb for OKRs? ›

Key Results are most commonly set on a quarterly basis. As a rule of thumb, you typically write three Key Results for each Objective, with a maximum of five. So why are OKRs important?

Why OKRs should not be used for performance evaluation? ›

OKRs are meant to be collaborative and increase innovation

If you were to start penalizing your employees for missing targets, it would encourage them to set lower targets for themselves. This defeats the purpose of setting OKRs, as their higher purpose is innovation rather than measuring employee performance.

What are examples of bad OKR? ›

Another bad OKR example would include Key Results like “Better customer engagement”. Not only is that hard to score, but this OKR is also bad because it's highly subjective. It would mean nothing in the context of setting goals. To make it easier to score, always phrase the Key Results as observable results.

What are the 5 benefits of OKRs? ›

OKR's five key benefits include focus, alignment, commitment, tracking, and stretching — or as John Doerr likes to call them, “the five superpowers” of OKRs.

What are the top 3 KPIs support and top 3 KPIs for customer success? ›

The 7 essential customer success KPIs that will help you retain loyal customers, regardless of your industry/product are: customer health score, customer satisfaction rate, churn rate, customer lifetime value, retention cost, Net Promoter Score, and expansion revenue.

What are the 7 key performance indicators? ›

We've defined seven key critical performance indicators to help you go about measuring performance in your team.
 • Engagement. How happy and engaged is the employee? ...
 • Energy. ...
 • Influence. ...
 • Quality. ...
 • People skills. ...
 • Technical ability. ...
 • Results.
Jan 30, 2014

What 3 aspects do KPIs measure? ›

These KPIs always exhibit three key aspects: relevance, measurability and simplicity. Let's see what that means in practice.

Do companies still use OKRs? ›

John Doerr introduced the OKR method to Google when he left Intel in 1999, and Google still uses the OKR method today — along with companies like Netflix, Uber, LinkedIn, and Facebook.

Are OKRs the same as strategy? ›

A company's strategy is always designed for the long term. Successful implementation is not always guaranteed, but it does set a direction for the company. OKRs, on the other hand, are set for the medium term, usually on a quarterly basis. Each OKR Cycle helps to meet this medium-term goal.

What is another word for OKR? ›

The term “objective-key performance indicator” (OKR) is often used as a synonym for key performance indicator (KPI), but there is a difference between the two terms.

What is the difference between objective and outcome in OKR? ›

Outcomes become the success indicators for all your Outputs. The Objective defines the direction and the focus while the Key Results help you to understand what you are looking to achieve. Key Results acts as a measure the success to when you have achieved your Objective.

How many Key Results does OKR have? ›

Each Objective should be supported with 3-5 Key Results that lay out how you measurably achieve them. A Key Result will explain how you follow the North Star. It is specific, time-bound, and measurable. Just like an Objective, a Key Result should also fit on one line.

Why is OKR better than KPI? ›

KPIs are used to measure performance but they don't tell you what needs to change or improve to drive the growth of those numbers. OKR is a quarterly goal-setting method that helps businesses improve performance and drive change. OKRs are used to decide what needs to be changed, fixed, or improved.

What are three Six Sigma metrics? ›

Lean Six Sigma uses metrics to measure performance at every level of the organization. The metrics are based on three pillars: customer satisfaction, operational efficiency, and employee engagement. Lean Six Sigma measures these pillars by using a tool called the DMAIC model.

Which is better Six Sigma or Lean Six Sigma? ›

Six Sigma is a better choice if your organization is looking to reduce variability and risk in a more complex environment. Lean might be the perfect fit for your organization if your organization requires a simple, ongoing methodology to direct innovation and improvement.

Is OKR an agile method? ›

Is OKR a Part of Agile? OKR (Objectives and Key Results) is not a direct part of Agile methodology, but it can be used in conjunction with Agile practices to set and measure goals for teams and individuals.

What is the major benefit of using OKR framework? ›

Objective and key results (OKRs) boost efficacy and engagement by telling managers which team members are engaged. This information is easily accessible through a weekly OKR goals check-in process, which gives managers visibility into who's achieving their OKRs.

What is the difference between OKR and KPI dashboard? ›

OKRs provide a framework for setting goals and measuring progress in terms of achieving those goals, while KPIs help identify areas of improvement by providing data-driven insights into what is working and what isn't.

What is the difference between OKR and KPI and SMART goals? ›

KPIs are just all numbers. SMART goals may be inspiring, and they have numbers. OKRs offer something for people who aren't numbers-driven."

What is the difference between KPIs and OKRs in perdoo? ›

Using both OKRs and KPIs provides a balanced view of organizational performance. While KPIs are great for measuring ongoing performance and operational efficiency, OKRs allow organizations to set, track, and achieve ambitious goals. This combination allows for both short-term and long-term planning and assessment.

What is the difference between goals objectives and KPIs? ›

But KPIs are NOT the same as goals. The goal is the outcome you hope to achieve; the KPI is a metric to let you know how well you're doing working towards that goal. Metrics shouldn't become targets.

What is the difference between OKR and KPI in healthcare? ›

KPIs and OKRs have different purposes and are used in different ways. KPIs are used to measure performance and track progress towards specific goals, while OKRs are used to set and achieve goals by aligning an organization's overall strategy with the goals and objectives of individual teams and employees.

What does a good OKR look like? ›

Effective OKRs represent meaningful change, improvement and growth. They're our priorities for the next 30-90 days. Effective Objectives are meaningful, audacious, and inspiring. Effective Key Results are specific and timebound, aggressive and realistic, and measurable and verifiable.

What are OKR goals and objectives? ›

Objectives and key results (OKR) is a goal-setting framework that helps organizations define goals — or objectives — and then track the outcome. The framework is designed to help organizations establish far-reaching goals in days instead of months.

Are OKRs leading or lagging indicators? ›

The focus of OKR frameworks is leading indicators and in the case of KPIs it is mainly lagging indicators. Focussed Action prioritized according to its impact in relation to the Company's Vision, Objectives, and other goals tends to result in consistent performance.

What is an example of a smart KPI? ›

SMART KPI examples are KPIs such as “revenue per region per month” or “new customers per quarter”. Iterate and evolve. Over time, see how you or your audience are using the set of KPIs and if you find that certain ones aren't relevant, remove or replace them.

What are metrics in OKR? ›

OKR metrics are the quantifiable outcomes used to monitor progress toward a goal. The objective and the key results are the two elements that make up an OKR in most cases. The objective is a particular goal that the business or team intends to accomplish that is measurable, defined, and time-bound.

How is OKR different from goal-setting? ›

Goals are the kind of long-term strategy or guideline. They explain what you want to achieve in your organization, and they are usually long-term and global. OKRs are short-term goals (often created quarterly) that are split into two parts: an Objective (the “what”) and Key Results (the “how”).

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 05/08/2023

Views: 6226

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.